Salg av to kommunale eneboligtomter i Rognanområdet

Saltdal kommune har to kommunale eneboligtomter til salgs i Rognanområdet. Tomtene selges etter selvkostprinsippet, dvs. at kommunaltekniske kostnader forbundet med tilrettelegging av tomtene er inkludert i tomteprisen. I tillegg til prisen kommer omkostninger ved salget (tinglysning, dokumentavgift mv.).

Tomt 1:

Eneboligtomt ved reguleringsplan Bygdetuntomta i Saltdal kommune. Gnr/bnr 8/236, adresse Øyra 14. Tomta er lokalisert i nærheten av sjøen og Saltdalselva, med god utsikt mot Rognan og fjorden. Tomtestørrelse ca. 1,4 daa. Avstand til Rognan sentrum ca. 1,4 km. Tomtas plassering går fram av vedlagte kart/flyfoto. Pris for tomta er kr. 670.000 pluss omkostninger.

Tomt 2:

Eneboligtomt Saltneslia. Gnr/bnr 8/200, adresse Sørgrenda 28. Tomta er lokalisert i Saltneslia, med utsikt mot Rognan og fjorden. Tomtestørrelse 891 m2. Avstand til Rognan sentrum ca. 2,2 km. Tomtas plassering går fram av vedlagte kart/flyfoto. Pris for tomta er kr. 76.000 pluss omkostninger.

Reguleringsplaner der tomtene inngår, samt reguleringsbestemmelser, vises i vedlegg.

 

Søknad på tomt sendes skriftlig til Saltdal kommune. Benytt søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside (under selvbetjening) med følgende link: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5196&externalId=1840.   Søknadsfrist 30.08.19.

Søknaden sendes: postmottak@saltdal.kommune.no

Telefon: 75 68 20 00

Dersom det blir flere søkere på tomtene vil det bli foretatt loddtrekning mellom søkerne.

 

"Bygdetun" tomta:

Tomt gnr 8 bnr 236

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Mindre endringer planbestemmelser

 

Tomt Saltnes:

Tomt Saltnes. Gnr 8 bnr 200

Utsnitt av reguleringsplan for Saltnes

Reguleringsbestemmelser, reguleringsplan Saltnes

 

Øvrige ledige tomter:

Ledige tomter Røklandsmoen

Utsnitt reguleringsplan Røklandsmoen

Reguleringsbestemmelser Røklandsmoen

 

Tomtepriser og tilknytningsavgift 2019 PDF document ODT document